Vlog regionaal VSV programma “Jij telt mee!”

  • jan 2021
  • 401
Nieuwsberichten

Met geld van het ministerie van OCW werken gemeenten, voortgezet onderwijs, en MBO samen om te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan. En we werken samen om ervoor te zorgen dat jongeren een goede start maken op de arbeidsmarkt. Want iedere jongere telt mee!

Het VSV programma "Jij telt mee!" wordt ingezet in de regio Alkmaar en West-Friesland in samenwerking met het onderwijs. Dit programma bestaat uit verschillende projecten die worden ingezet om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Klik op de afbeelding om de vlog te bekijken: