Hulp gevraagd voor inventarisatie extra, intensieve ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen

  • jan 2021
  • 387
Nieuwsberichten

Sterke basisondersteuning op scholen in de regio vormt het vertrekpunt om een dekkend netwerk voor alle leerlingen te realiseren. De leden van de netwerkgroep ‘vo leerlingen met hoog cognitief potentieel (havo/vwo) en intensieve ondersteuningsbehoeften’ reflecteert op de mogelijkheden voor wat betreft extra, intensieve ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen. Vaak worden dit ook wel dubbel bijzondere leerlingen genoemd.

Voor deze inventarisatie is uw hulp nodig! Wilt u deze vragenlijst uiterlijk 3 februari a.s. invullen? Dit kost circa 10 minuten van uw tijd en levert voor de netwerkgroep waardevolle informatie op:

  • Hoe groot is deze groep leerlingen?
  • Waar liggen de ondersteuningsbehoeften?
  • Wat betekent dit voor het verdere uit te zetten beleid?

Werkt u op een vmbo afdeling van een school? De netwerkgroep vraagt u nadrukkelijk de vragenlijst in te vullen. De leden hebben het vermoeden dat ook hier leerlingen zijn met het profiel (hoog)begaafheid.

Ook roepen we collega’s van de VMBO-afdelingen nadrukkelijk op om de vragenlijst in te vullen, omdat wij vermoeden dat daar wellicht ook leerlingen zijn die aan het profiel voldoen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.