Eindrapportage project 'Welbevinden nieuwkomers'

  • jan 2021
  • 534
Nieuwsberichten

Het project route nieuwkomers is in 2019 gestart om doorgaande ontwikkellijnen in onderwijs aan nieuwkomers jongeren te creƫren. Routes op zich zijn niet voldoende; om tot ontwikkeling te komen is welbevinden cruciaal. In 2020 is in aanvulling hierop het project 'Welbevinden nieuwkomers jongeren' gestart.

De meeste jongeren beschikken over veerkracht. Echter voor een kleine groep is aanpassing lastiger, ze verzuimen of komen door verschillende redenen niet tot leren. Zij ervaren belemmeringen in het volgen van onderwijs.

Hoe kunnen we het welbevinden en veerkracht van deze jongeren vergroten?
Hoe kunnen we de signalen die zij geven betekenis geven?
Hoe kan het netwerk worden versterkt, zodat de vragen snel en goed worden opgepakt?

In de eindrapportage van het project 'Welbevinden nieuwkomers jongeren' leest u hierover.

De rapportage van Lokaal 0 bevat de aanbevelingen voor de regio Noord-Kennemerland. Deze zijn gebaseerd op de eindrapportage.

Informatie over de methodiek
Informatie over organisatie Lokaal 0

Vragen of meer informatie?
Neem contact op met Meta Streefland via mstreefland@swvnk.nl of via 072 - 792 01 00 of via de consulent van uw school.