‘Het is nu de kunst steeds meer preventief te gaan werken’ - interview met Irma de Wit

  • jan 2021
  • 1071
Nieuwsberichten

Het interview met Irma de Wit, projectleider schoolaanwezigheid, is gepubliceerd in Present! Een online magazine over preventie en aanpak van schoolverzuim.

Klik hier om het volledige interview te lezen.

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft in samenwerking met onder meer het NJi het initiatief genomen voor het uitbrengen van Present!. Hierin vindt u een introductie op het RtI-model en wordt aan de hand van vijf mooie voorbeelden zichtbaar gemaakt welke interventies zoal ingezet kunnen worden om thuiszitten te voorkomen.

Voor het magazine klik hier.