Nationaal Programma Onderwijs

  • mrt 2021
  • 328
Nieuwsberichten

De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden in het onderwijs weg te werken. Het kabinet geeft de komende 2,5 jaar een forse financiƫle impuls aan het onderwijs geeft om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het is een erkenning voor de grote opgaven waar het onderwijs zich voor gesteld ziet.

School kan aanpak afstemmen op leerlingen
Het Nationaal Programma biedt scholen de gelegenheid om op basis van de eigen situatie keuzes te maken in de maatregelen. Op die manier kan de school de aanpak afstemmen op de eigen leerlingpopulatie. Van scholen wordt verwacht dat ze de komende maand in beeld brengen hoe de leerlingen er op hun school voor staan, waarbij ze in het nieuwe schooljaar kunnen starten met gerichte interventies om hier aan te werken.

De komende maanden wordt het programma verder geconcretiseerd. Hierbij is het belangrijk dat de vraag en behoeften van de leerlingen centraal staat.

Download kamerbrief