Leergang trajectbegeleiders en professionaliseringsaanbod schooljaar 2021-2022

  • mrt 2021
  • 467
Nieuwsberichten

Binnenkort start de leergang voor Trajectbegeleiders. Er zijn 4 bijeenkomsten in het schooljaar gepland. Deze worden verzorgd door Mirella van Minderhout (bureau Mind) in samenwerking met Ingrid Kroezen.

Na iedere bijeenkomst vindt een intervisie plaats. Dit onder begeleiding van een intervisiebegeleider die goed op de hoogte is van de thema’s in de Leergang en de dagelijkse praktijk op een school.

Op 13 april organiseren we een digitale bijeenkomst, van 14.00 tot uiterlijk 16.30 uur. In deze bijeenkomst wordt informatie gedeeld over de leergang. Tevens wordt gedeeld wat zich afspeelt op de werkvloer en worden ervaringen uitgewisseld. Samen denken we na wat nodig is voor een succesvolle start van de Leergang Trajectbegeleiders.

Voor aanmelding klik hier.

Momenteel wordt het nieuwe professionaliseringsaanbod voor schooljaar 2021-2022 samengesteld. Zodra de informatie gereed is, wordt deze gedeeld.