Update project individuele onderwijszorgtrajectenPLUS augustus 2020 - maart 2021

  • apr 2021
  • 675
Nieuwsberichten

De 18 gemeenten NHN, JeugdzorgPlus Horizon, Ronduit Onderwijs en de vier samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Midden-Kennemerland, Noord-Kennemerland, West-Friesland, Kop van Noord-Holland) maken zich samen sterk voor het inrichten en realiseren van de best passende ondersteuning voor jongeren die in de regio uitstromen uit de gesloten jeugdzorginstelling van Horizon, Antonius in Bakkum.

Welke stappen zijn er in dit project genomen, wat is er bereikt in de periode augustus 2020 - maart 2021?

Klik hier voor de update.