Nieuwsberichten

Overzicht financiële regelingen onderwijs

  • 25 mei
  • 145

De VO-raad heeft na het eerder samengestelde overzicht van financiële corona-middelen en het Nationaal Programma Onderwijs, nu ook een overzicht gemaakt van niet-corona gerelateerde financiële regelingen die nu actief zijn (of onlangs actief waren). De VO-raad hoopt hiermee dat scholen het maximale uit de extra middelen kunnen halen en deze in samenhang weten te benutten.

Download overzicht financiële regelingen onderwijs

Under construction
De komende weken werkt de VO-raad aan dit overzicht om alle beschikbare financiële regelingen in kaart te brengen. Met nadruk gaat het nu om een overzicht dat ‘under construction’ is. Een overzicht is niet ‘zomaar’ te maken. En voor alle regelingen geldt: Lijkt het interessant en van toepassing voor uw school, verdiep u dan in de inhoud. Uiteraard kan de VO-raad desgevraagd hierbij assisteren.

Leeswijzer:
U zult in het overzicht een oranje of groen vlak zien. Oranje betekent dat de regeling actief is maar er geen aanvraag (meer) gedaan kan worden. Groen betekent dat er nog een aanvraagmoment actief is of in de toekomst (nog een keer) aankomt. Bij een gecombineerd blok is een deel actief maar geen aanvraag meer mogelijk terwijl er nog wel een nieuw aanvraagmoment in de toekomst ligt.

Download corona gerelateerde regelingen

Bron: VO-raad