Nieuwsberichten

Samenvatting uitkomsten Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugd

  • 26 mei
  • 399

Onlangs is de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugd van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) uitgezet onder onderwijs- en zorgprofessionals in de regio Noord-Kennemerland. De antwoorden van deze professionals geven een beeld van de kwaliteit van de samenwerking. Ook zijn er concrete voorbeelden en verbeteringen aangegeven.

De resultaten en bevindingen van de monitor vormen een belangrijke informatiebron voor o.a. beleidsmedewerkers en bestuurders/wethouders om de aansluiting onderwijs jeugd verder te verbeteren. De uitkomsten worden besproken in diverse overleggen.

Voor de samenvatting van de uitkomsten van deze monitor klik hier.