Pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ wordt met een extra jaar verlengd (tot 29 oktober 2022)

  • 20 okt
  • 78
Nieuwsberichten

Tot 29 oktober 2022 kunnen onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo gebruik blijven maken van EBSCO Education Source. De afgelopen twee jaar hebben ruim 17.000 mensen zich aangemeld om van deze wetenschappelijke database gebruik te maken. De ruim 1 miljoen vrij toegankelijke artikelen kunnen onderwijsprofessionals gebruiken om de onderwijspraktijk evidence-informed te versterken.

Het onderwijs werkt al jaren aan verschillende uitdagingen, waaronder het groeiende lerarentekort. De opgaves van de pandemie en de twee schoolsluitingen komen daar bovenop. Het verkleinen van onderwijsachterstanden, het wegwerken van leervertraging door de schoolsluitingen en de instroom en doorstroom van leerlingen zijn onderwerpen waarbij inzicht uit wetenschappelijk onderzoek waardevol kan zijn. EBSCO Education Source omvat publicaties op deze en vele andere onderwerpen en kan ondersteunen bij het ‘evidence-informed’ of ‘kennisgedreven’ werken.

Voor aanmelden en meer informatie, klik hier.

Tegen het einde van het tweede pilotjaar hebben de initiatiefnemers van de pilot 'Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties' tientallen berichten van gebruikers ontvangen met vragen over de mogelijke verlenging van de pilot. Frank Wijnhoven, onderwijskundig leider aan het VISTA College in Sittard was één van hen: "De afgelopen jaren was de database erg behulpzaam in het mbo-onderwijs. De database helpt veel collega’s in hun zoektocht naar achtergrondinformatie. Ook zijn er leerlingen die naar het hbo willen die de database gebruiken om te oefenen met het zoeken naar literatuur.”

Gerard Baars, directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO): “De vele berichten uit het onderwijsveld hebben de waarde van de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ nogmaals onderstreept. Het NRO en de KB hebben daarom besloten nog een extra pilotjaar te financieren tot en met eind oktober 2022. Dit sluit goed aan bij de missie van het NRO om met kennis uit onderzoek de onderwijspraktijk te versterken.”

Over de initiatiefnemers
De pilot is een initiatief van het NRO, KB de nationale bibliotheek, de PO-Raad, VO-raad en de MBO Raad. Hiermee willen zij het onderwijsveld faciliteren hun onderwijs ‘evidence-informed’ te verrijken. Het eerste jaar van de pilot was een van de concrete activiteiten uit de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’. De initiatiefnemers zullen zich blijven inzetten om onderwijsprofessionals op een duurzame manier toegang te bieden tot wetenschappelijke literatuur.

Voor aanmelden en meer informatie, klik hier.

Bron: VO-raad