Start pilot expertiseteam hoogbegaafdheid samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

  • 20 okt
  • 300
Nieuwsberichten

In het kader van de landelijke subsidieregeling passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo, investeert samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland in het uitbreiden van bovenschools ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde jongeren met intensieve ondersteuningsvraag. Hiertoe start het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland een bovenschools expertiseteam hoogbegaafdheid. Vanuit dit HB team wordt coachende ondersteuning aan individuele leerlingen en hun scholen geboden.

Voor wie?
De ondersteuning is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen die belemmeringen ervaren in hun schoolgang en ontwikkeling en waarbij de eigen school (nog) onvoldoende kan ondersteunen op dit gebied. Het kan gaan om leerlingen bij wie een mismatch bestaat tussen hun behoeften en de kenmerken van hun school, gezin en/of sociale groep. Ook kunnen er op persoonlijk vlak belemmerende factoren aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld het ervaren van faalangst, intense emoties, eenzaamheid of neerslachtigheid.

Doel
De inzet van het HB team heeft als doel (hoog)begaafde leerlingen te versterken op het gebied van welbevinden, motivatie, zelfinzicht en/of zelfsturing, zodanig dat zij minder problemen ervaren in hun schoolgang. Een belangrijk tweede doel betreft het gelijktijdig versterken van de school in het afstemmen op de behoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Om deze reden zal de coaching/ondersteuning in principe altijd op de eigen school worden aangeboden.

Wanneer?
Alle scholen van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland kunnen vanaf 1 november 2021 dergelijke extra ondersteuning voor een (hoog)begaafde leerling aanvragen. De pilot loopt gedurende het schooljaar 2021-2022 en zal in het voorjaar van 2022 worden geëvalueerd.

Hoe?
Beslissingen omtrent aanmelding worden in een multidisciplinair overleg (MDO) op school besproken met leerling, ouder(s), de consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband én een HB specialist (i.o.) van de eigen school en/of van het samenwerkingsverband. Nadere informatie over de procedure en criteria is hier te downloaden.