MAO - eindterm 2021 - Van programma naar transitienetwerk

  • nov 2021
  • 502
Nieuwsberichten

Eindterm Met Andere Ogen Doen!

Een pas op de plaats na de eerste programmaperiode van Met Andere Ogen I én inzicht in de bouwstenen voor het vervolg. Het essay dat Richard Stuivenberg heeft geschreven over de Met Andere Ogen Doen Dag, heeft de titel gekregen: De blik is gekanteld. Als dat betekent dat we ruimte hebben gemaakt om met andere ogen te kijken en te doen, dan klopt dat. We hebben ook het inzicht dat anders samenwerken tussen onderwijs, zorg en jeugd domein en met ouders en kinderen, een transitie is. We volgen de betekenis van transitie, zoals die binnen de transitiewetenschap is gedefinieerd: een fundamentele omslag in de structuur, cultuur en werkwijze van een maatschappelijk systeem. In transities stuurt iedereen. Er is niet één overheid die de transitie beïnvloedt, maar verschillende maatschappelijke partijen oefenen in netwerken invloed uit: ons MAO netwerk, partners uit het hele ecosysteem van onderwijs, zorg en jeugd rond het kind en ouders.

In dit netwerk zijn koplopers en bij transities is het van belang koplopers te betrekken. Koplopers zijn mensen die over de schaduw van hun eigen organisatie heen kijken op zoek naar samenwerking, verbinding en kruisbestuiving. Kenmerkend is initiatief, snel reageren, een positieve instelling, ergens voor staan, en niet de standaard paden bewandelen. Koplopers zijn mensen met geheel eigen opvattingen over toekomstige ontwikkelingen in hun werkgebied. Ze denken anders dan anderen, onconventioneel en ‘out of the box’. Deze mensen zijn niet ‘lastig’, maar juist zeer waardevol voor het ontwikkelen van een andere manier van denken. MAO biedt aan plek aan deze koplopers om hun vernieuwende, frisse en kritische blik te uiten en te versterken. Zo krijgen koplopers het gevoel dat ze er niet alleen voor staan en kunnen ze samen een kritische massa vormen. Een mooie illustratie is de omschrijving die het MAO inspiratienetwerk zichzelf geeft: ‘Platform van een levend en elkaar versterkend netwerk dat voorbij gaat aan individuele/lokale belangen en standpunten en waarbij de bedoeling van MAO niet onderhandelbaar is.‘

Bij een transitie hoort leren en doen, experimenteren en van daaruit het systeem te beïnvloeden. Een transitie heeft ook tijd nodig, eerder tien dan vijf jaar. Onderweg om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om de ontwikkelkansen van kinderen als vertrekpunt te nemen in de inclusieve -en interprofessioneel samenwerking met kinderen, ouders en professionals.

Veel inspiratie met het lezen, leren en doen!
Het Programmabureau Met Andere Ogen

www.aanpakmetandereogen.nl

Lees hier de hele publicatie