Praktijkkaart duurzaam investeren in welbevinden

  • nov 2021
  • 433
Nieuwsberichten

Deze praktijkkaart is opgesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, om scholen te helpen bij het werken aan welbevinden in tijden van en na corona. In deze kaart is uitgewerkt hoe scholen (met hun partners) op de lange termijn en op een duurzame manier kunnen werken aan welbevinden in een schoolbrede aanpak.
Regio Noord-Kennemerland wordt als goed voorbeeld genoemd!