Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021 primair en voortgezet onderwijs

  • dec 2021
  • 780
Nieuwsberichten

De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De rapportage geeft de voortgang weer op de 25 maatregelen, die in 2020 zijn aangekondigd, om nog meer leerlingen zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen geven in het primair en voortgezet onderwijs.

Ondanks de soms moeilijke omstandigheden, is er voortgang geboekt en is er een basis gelegd om de komende jaren passend onderwijs verder te verbeteren.

Download hier de voortgangsrapportage.