Activiteitenplan 2022

  • dec 2021
  • 544
Nieuwsberichten

Het activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau van het samenwerkingsverband doet om de beweging naar inclusiever onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, te maken. Klik hier voor het activiteitenplan.