Activiteitenplan 2022

  • 23 dec
  • 78
Nieuwsberichten

Het activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau van het samenwerkingsverband doet om de beweging naar inclusiever onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, te maken. Klik hier voor het activiteitenplan.