Uitnodiging bijeenkomst Expeditie Ondersteuningsplan 2023-2026 op donderdag 31 maart 2022

  • jan 2022
  • 565
Nieuwsberichten

Expeditie ondersteuningsplan - donderdag 31 maart 2022, van 09:00 tot 12:30 uur

Wij (de scholen, het team van het samenwerkingsverband en onze partners) hebben de eer om te zorgen dat 15.000 jongeren zich ontwikkelen. Wat we doen is goed voor de jongere, ouders, scholen en de samenleving. Met elkaar versterken we onze jongeren, zodat ze in staat zijn om met anderen te leren, leven en werken. Nu en straks, thuis, op school en in de samenleving.

Samen met u gaan we onze bedoeling ‘sterke kinderen, stevige toekomst’ opnieuw onderstrepen en verder vormgeven in het ondersteuningsplan 2023-2026. Welke vragen stellen jongeren nu aan ons? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren op zichzelf vertrouwen en hun eigen weg kunnen vinden? Hoe zorgen we voor een gezond leef- en leerklimaat? Hoe maken we gezamenlijk de beweging naar inclusiever onderwijs? En wat is hiervoor nodig?

Uw kennis en ervaring is belangrijk en nemen we graag mee in het ondersteuningsplan 2023-2026.

Meepraten en een bijdrage leveren aan het ondersteuningsplan?
Meld u aan voor de bijeenkomst op donderdag 31 maart van 09:00 tot 12:30 uur via deze aanmeldlink.

Voor wie
Jongeren, ouders, docenten, mentoren, teamleiders, schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, wethouders, beleidmakers onderwijs en jeugd, leerplichtambtenaren, J&G coaches, professionals jeugdhulp, jeugdartsen en -verpleegkundigen, controllers en consulenten passend onderwijs.

Locatie

Podium Victorie, Pettemerstraat 5, Alkmaar