Uitnodiging | Workshops JongerenTop NHN | 14 april 2022

  • mrt 2022
  • 260
Nieuwsberichten

Donderdag 14 april 2022
van 13.30 - 16.30 uur
MFA De Kreek, Zwaag

De waardevolle stem van de jongeren

Hoe telt de stem van de jongeren in de ontwikkeling en
uitvoering van beleid in Noord-Holland Noord?

De JongerenTop NHN 2021 op 18 november 2021 gaf door tal van praktische voorbeelden een inkijk hoe jongerenparticipatie in Noord-Holland Noord leeft. Dat de stem van jongeren ertoe doet, werd door bestuurders zonder meer onderschreven. Zij leerden van jongeren, en jongeren leerden van bestuurders. Samen wordt een beter resultaat geboekt!

Op 14 april 2022 gaan wij aandacht besteden aan de inhoudelijke thema’s die onder jongeren leven. In workshops gaan we, jongeren en professionals, met elkaar in gesprek.

Programma:
Het programma van de JongerenTop NHN 2022 bestaat uit een kort plenair deel en twee workshoprondes. De workshops worden in co-creatie met jongeren voorbereid en gepresenteerd. U kunt zich aanmelden voor twee workshops. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

13.30 – 14.00 uur Inloop en registratie
14.00 – 14.15 uur Plenaire opening
14.30 – 16.30 uur Workshops (2 rondes)
16.30 – 17.30 uur Netwerkborrel


Workshops:
Tijdens de workshops nemen jongeren en professionals u mee in diverse thema’s. U neemt deel aan twee verschillende workshops. Per workshop is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers (vol=vol).


Informatie en aanmelden workshops:

1. 18 -/18+
De overgang naar volwassenheid is voor veel jongeren een turbulente fase. Ze krijgen te maken met veranderingen op lichamelijk, intellectueel en sociaal emotioneel gebied, worden verantwoordelijk voor hun eigen geld en moeten zelfstandig worden. Jongeren geven aan dat ze informatie willen ontvangen om zich op deze nieuwe fase goed voor te bereiden. Denk aan verzekeringen, toeslagen, financiën, belastingen et cetera.

Vaak is aandacht voor de grote problemen waar de overgang rond 18 toe kán leiden. De insteek van de workshop is om problemen te voorkomen: preventie. Voorkomen dat problemen rond 18 opspelen door jongeren tijdig voor te bereiden door hen te informeren.

Aanmelden

2. Gelijkheid en diversiteit (kunnen zijn wie je bent)
Iedere jongere is uniek en zou ruimte moeten krijgen om te zijn wie hij/zij is in alle aspecten. Het betreft culturele achtergrond, gender, diversiteit. Het is niet altijd makkelijk als je ‘anderszijn’ niet aansluit op wat ‘normaal’ is. Hoe jongeren de plek te geven die ze verdienen? Hun kansen kunnen afnemen bij non acceptatie. Het kan veel energie kosten hun plek te bevechten. Is er oog voor? Wat betekent dit voor individuele jongeren en wat betekent dit voor wie wij willen zijn als samenleving. Wat kan uw bijdrage hierin zijn?

Aanmelden

3. Veiligheid
Jongeren maken veel mee, omdat ze slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, mishandeld worden of te maken hebben met een vechtscheiding. De problematiek kan van grote invloed zijn op de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren, maar blijft voor de omgeving vaak verborgen. Hoe zorgen we voor een goede signalering, passende steun en samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Welke steun kunnen we verlenen?

Aanmelden

4. Welbevinden en mentale gezondheid
Het is niet altijd vanzelfsprekend om over welbevinden en mentale gezondheid te praten. Of over de druk die een jongere voelt om maatschappelijk mee te komen en te voldoen aan allerlei verwachtingen. Veel jongeren lopen rond met vragen. Zij voelen zich onvoldoende gehoord. Hoe kunnen we dat verbeteren? En welke rol kunnen jongeren zelf hierin nemen om dit bespreekbaar te maken? In een interactieve werksessie gaan we aan de slag met dit onderwerp.

Aanmelden

5. Verleiding en verslaving
Allerhande verleidingen die tot verslaving kunnen leiden zijn al vroeg toegankelijk voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld gamen en veel online zijn, nieuwe middelen (lachgas, 3-MMC) zijn makkelijk online verkrijgbaar. Groepsdruk, eenzaamheid, niet willen voelen, vluchten, onbewust zijn van verslavende werking, dit zijn onderliggende factoren die tot verslaving kunnen leiden. Is het te voorkomen dat kinderen en jongeren hiermee in aanraking komen? Nee. Dus hoe gaan we het gesprek aan met jongeren? Hoe spreken jongeren hier onderling over? Hoe maken we jongeren bewust van de behoefte die onder de verleiding en verslaving schuil gaat om ze zo weerbaarder te maken voor de verleidingen? En ook waar en hoe moeten we deze bewustwording organiseren, zodat het laagdrempelig is en aansluit?

Aanmelden

6. Age of Rage: gelijke kansen?
Een jonge vrouw op het toneel neemt ons mee naar haar situatie en omstandigheden die daartoe hebben geleid. Deze workshop gaat over ongelijke kansen en wat dat betekent voor jongeren. Het gaat over onderwijsontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot omgevingsfactoren als armoede, schulden, weinig steun van ouders, mantelzorgkinderen…. Is er voldoende steun om het ontwikkelingspotentieel van jongeren tot bloei te laten komen? Hoe gaan jongeren om met prestatiedruk en stress? Is het hoogste ook echt het beste? Hebben we genoeg oog voor gelijke kansen? En wat zou dit betekenen vanuit gemeente en onderwijsperspectief, vanuit zorg?

Aanmelden


JongerenTop NHN 2021
Voor terugblik en meer informatie: www.jongerentopnhn2021.nl


Voor wie en door wie?

Voor wie?
Jongeren geïnteresseerd in een van de thema’s, betrokken bij leerlingenraad, adviesraad of vanuit ervaringsdeskundigheid.
Wethouders van de commissies jeugd, onderwijs, participatie, WMO, werk en inkomen en zorg van de gemeenten in NHN.
Bestuurders, management en professionals van organisaties verantwoordelijk voor onderwijs, zorg, wonen en werk.
Bestuurders, leidinggevenden en professionals in het sociaal domein die werken met jongeren van 12-27 jaar.
Werkgevers in NHN.

Door wie?
Jongeren, gemeenten, RPAnhn, Parlan, MBO’s, HBO en samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Noord-Holland Noord.