Resultaten uitvraag overgang po-vo

  • mrt 2022
  • 252
Nieuwsberichten

Het Steunpunt passend onderwijs heeft een uitvraag gedaan naar de rol van samenwerkingsverbanden bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Voor de verwerking van de resultaten van deze uitvraag, klik hier.