Aanmelden is nog mogelijk voor de regionale bijeenkomsten overgang po-vo voor (hoog)begaafde leerlingen in Noord-Kennemerland

  • mrt 2022
  • 404
Nieuwsberichten

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen

Uitnodiging voor twee bijeenkomsten voor HB specialisten

van po en vo in Noord-Kennemerland

Dinsdag 5 april in Heerhugowaard op het Han Fortmann College van 14.30 uur - 17.30 uur

of

Maandag 11 april in Alkmaar op het Stedelijk Dalton College Alkmaar van 14.30 uur - 17.30 uur

Aanleiding
In de samenwerkingsverbanden in onze regio - PPO-NK en vo Noord-Kennemerland – wordt vanuit een vierjarig subsidieproject stevig ingezet op het versterken van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het po en vo. Een belangrijke gezamenlijke doelstelling betreft het versterken van de samenwerking en afstemming tussen po en vo voor de doelgroep van (hoog)begaafde leerlingen. Met deze bijeenkomsten willen wij graag hier samen een mooie stap inzetten. Door elkaar te ontmoeten, te inspireren en ervaring en kennis uit te wisselen.

Programma bijeenkomst

Vanaf 14.30 uur Inloop

15.00 – 15.10 uur Welkom door Anna Lont en Fraukje Selen, projectleiders HB van het VO en PO

15.10 – 16.05 uur Keynote door Desirée Houkema

16.05 – 16.15 uur Pauze / inloop bij de tafelgesprekken

16.15 – 17.15 uur Tafelgesprekken – we gaan in kleine groepen uiteen om van gedachten te wisselen over
zowel het belang als de kansen voor een doorgaande ontwikkeling voor (hoog)begaafde
leerlingen

17.15 – 17.30 uur Centrale afsluiting

Keynote Desirée Houkema
Tijdens de bijeenkomst neemt Desirée Houkema ons mee in de rijke innerlijke belevingswereld van (hoog)begaafde leerlingen.

Desirée is managing director bij het National Talent Centre (NTCN). Daarnaast werkt ze vanuit haar passie voor begaafdheid, talentontwikkeling, creativiteit en persoonlijke groei als trainer, coach, spreker en sparring partner in haar eigen praktijk (Hoog)begaafdheid In-Zicht. Zij is ECHA Specialist in Gifted Education en psycholoog en als technisch cognitiewetenschapper afgestudeerd in de Kunstmatige Intelligentie.

Desirée benadrukt sterk het belang van de sociale en emotionele ontwikkeling en van het creëren van mogelijkheden waarin de (hoog)begaafde leerlingen écht gezien worden en zichzelf (durven te laten) zien. Zij neemt in haar keynote de ervaringen van jongeren en hun ouders mee en deelt deze met ons:

“Belangrijke overgangen, zoals die van po naar vo, zijn vaak kritieke levensgebeurtenissen.

Dit geldt voor veel kinderen, maar inzicht in hoe dit nog intenser ervaren kan worden en de extra risico’s die hiermee gepaard gaan wanneer begaafdheid daarbij een rol speelt, laat het belang van aandacht voor dit thema zien.

Vanzelfsprekend is een gelijkwaardige en constructieve samenwerking met kind/jongere, ouders, scholen in po en vo en andere belangrijke betrokkenen essentieel.”

Na het plenaire deel gaan we in kleine groepen uiteen en nodigen we u uit om aan de hand van diverse vragen met collega’s uit het po en het vo van gedachten te wisselen over zowel het belang als de kansen voor een doorgaande ontwikkeling voor (hoog)begaafde leerlingen. In deze groepen staan ontmoeting en het opdoen van inspiratie centraal. De opbrengst van de gesprekken worden benut voor het versterken van de samenwerking en overgang po-vo in onze regio. Uw deelname is belangrijk!

Praktische informatie
De bijeenkomst wordt op twee verschillende dagen aangeboden; voor de scholen uit Heerhugowaard, Langedijk en omgeving op 5 april 2022 en voor de scholen uit Alkmaar, Bergen en Heiloo op 11 april 2022.

Aanmelden graag via deze links:

Aanmelden voor bijeenkomst op 5 april in Heerhugowaard

Aanmelden voor bijeenkomst op 11 april in Alkmaar

NB: kunt u niet op de datum in uw werkgebied, kunt u ook aansluiten bij de bijeenkomst in/voor het andere werkgebied. Ook kunt u beide bijeenkomsten bezoeken, indien beide werkgebieden voor u relevant zijn.

Geef u snel op want het aantal plaatsen is beperkt.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de expertgroep HB VO en de netwerkgroep HB PO Anna Lont en Fraukje Selen.