Presentatie Staat van het Onderwijs op 13 april en 11 mei

  • apr 2022
  • 451
Nieuwsberichten

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit en organiseert een bijbehorend congres. De Staat van het Onderwijs 2022 vindt plaats op 13 april en 11 mei.

Presentatie op 13 april
Op woensdag 13 april wordt de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd en vervolgens overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De presentatie is rond het middaguur live online te volgen en ook later terug te kijken. Vanaf dat moment is de Staat van het Onderwijs te downloaden. Op 13 april ’s middags wordt de inhoud nader toegelicht in een reeks webinars.

Download Staat van het Onderwijs

Onderwijsestafette
Tussen 13 april en 11 mei is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden. Op de website van de Inspectie worden alle uitkomsten van de estafette gepresenteerd.

Werkconferentie op 11 mei
Op woensdag 11 mei volgt een - fysieke - werkconferentie, waarbij de Inspectie op zoek gaat naar wat werkt. Dit wordt gedaan door de oplossingen die in de estafette zijn gepresenteerd nader te exploreren met input van zowel wetenschappers als professionals uit de praktijk; leerkrachten en docenten, schoolleiders en bestuurders.

Meer informatie volgt
Blijft u graag op de hoogte van de publicatie en informatie over de livestream van de publicatie, de webinars, de onderwijsestafette en de werkconferentie? Meld u dan aan via het aanmeldformulier en ontvang per e-mail een notificatie.