Herinnering deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA - 7 juni 2022

  • mei 2022
  • 317
Nieuwsberichten

Namens de Commissie van Toewijzing brengen we de deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA onder uw aandacht.

Voor po en vo: alle aanvragen die uiterlijk dinsdag 7 juni 2022, 16.00 uur zijn aangeleverd door de school en ontvankelijk zijn verklaard door de secretaris van de Commissie van Toewijzing worden nog voor de zomervakantie in behandeling genomen. Hierdoor kunnen we de leerling en zijn/haar ouder(s) voor de vakantie duidelijkheid geven. Alle aanvragen die na bovenstaande datum worden aangeleverd, kunnen helaas dit schooljaar niet meer in behandeling worden genomen.

Tip: check voor het indienen of het dossier “ontvankelijk” (compleet) is. Klik hier voor de checklist voor de voorwaarden van een ontvankelijk dossier.

Voor po: daarnaast vragen we de medewerkers uit het primair onderwijs om uiterlijk 13 mei 2022 na te gaan of ieder kind uit groep 8 een passende plek heeft in het vo/vso en daar ingeschreven is. Mocht dit nog niet zo zijn, dan dient u de consulent po zo snel mogelijk te benaderen. Hij/zij kan de school, in overleg met het voortgezet onderwijs/de consulent vo, ondersteunen bij het vinden van een passende plek. Hiermee voorkomen we dat kinderen kort voor de zomervakantie toch geen passende plek blijken te hebben.

Heeft u over het bovenstaande nog vragen, neem dan contact op met de consulent van uw school.