Internetconsultatie van het wetsvoorstel “Versterking positie ouders en leerlingen"

  • aug 2022
  • 325
Nieuwsberichten

Via het ministerie van OCW ontvingen wij onderstaand bericht.

Uit de evaluatie van passend onderwijs is naar voren gekomen dat vooral leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en hun ouders ervaren dat zij weinig informatie kunnen vinden over passend onderwijs en/of dat de informatie die er wel is onduidelijk is. Om tot passend onderwijs te komen, ervaren deze doelgroepen dat zij een zoektocht moeten ondernemen. Ouders en leerlingen hebben daarnaast niet altijd het gevoel als gelijkwaardig gesprekspartner te kunnen praten met school. Dit kan het vinden van passend onderwijs bemoeilijken. Het ministerie van OCW heeft daarom maatregelen aangekondigd die erop gericht zijn de (informatie)positie van ouders en leerlingen te verbeteren. Drie van deze maatregelen zijn:

  • Leerlingen krijgen hoorrecht rondom hun eigen ondersteuning.
  • Betere informatie in de schoolgids over het extra ondersteuningsaanbod.
  • In elk samenwerkingsverband een steunpunt.

Om deze maatregelen te versterken is er nu het wetsvoorstel “Versterking positie ouders en leerlingen”.

Dit wetsvoorstel staat open voor internetconsultatie. U kunt tot en met 29 september hierop reageren. Het ministerie is benieuwd naar uw reactie.

U kunt hier de consultatie bekijken.