ISK Alkmaar aanmelden voor nieuwkomers jongeren van 12 tot 18 jaar via digitaal aanmeldpunt

  • sep 2022
  • 973
Nieuwsberichten

Sinds deze zomer is het aanmeldproces voor de internationale schakelklassen voor nieuwkomers jongeren die op een ISK in Alkmaar onderwijs gaan volgen, gedigitaliseerd. Het digitale aanmeldpunt is inmiddels actief.

De scholen in Alkmaar met een ISK hebben gezamenlijk gekozen voor een onafhankelijk en centraal aanmeldpunt. Dit punt is ondergebracht bij het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.

Eenvoudig digitaal aanmelden
Via iskalkmaar.swvnk.nl kunnen nieuwkomers jongeren zich aanmelden voor een schakelklas. De aanmelding is laagdrempelig en eenvoudig en komt bij het samenwerkingsverband binnen.

Direct bij de juiste school
Na de digitale aanmelding bij ISK Alkmaar wordt deze toegewezen aan een van de vijf scholen met schakelklassen in Alkmaar. Hierdoor komt de jongere direct bij de juiste school terecht. De school verzorgt de intake en plaatsing.

De in- en uitstroom voor ISK is dynamisch en fluctueert wekelijks
Daarom is het belangrijk dat er snel zicht is op het aantal aanmeldingen en de beschikbare capaciteit op de scholen.

Scholen
De vo scholen met een ISK zijn: CSG Jan Arentsz, Stedelijk Dalton College Alkmaar, Petrus Canisius College en het Van der Meij College. Jongeren van 16 tot 18 jaar gaan naar de ISK op het Horizon College (MBO).
Deze scholen zijn door het samenwerkingsverband ge├»nformeerd over het proces. Tweewekelijks is er contact met de ISK co├Ârdinatoren over de voortgang.

Download stroomschema ISK Alkmaar

Download interview met voormalig ISK coordinator Edith Mulder