Veerkrachtpact 2021-2023

  • 26 okt
  • 56
Nieuwsberichten

Bestuurders en wethouders in de regio Alkmaar hebben het veerkrachtpact ondertekend. Daarmee geven ze aan dat ze zich de komende tijd gaan inzetten voor het versterken van veerkracht van jeugdigen (0-23 jaar). In het veerkrachtpact werken kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en gemeenten in de regio Alkmaar samen.

Wat is veerkracht?
Veerkracht is het vermogen van jeugdigen om met tegenslagen en uitdagingen in hun leven om te gaan. In het leven van iedere jeugdige vinden gebeurtenissen plaats waarop hij of zij kwetsbaar is. Dat hoort bij het leven. Denk hierbij aan momenten zoals de overgang van kinderopvang naar basisschool, maar ook een scheiding in de familie of de directe aanleiding voor dit veerkrachtpact, COVID-19. Dit zijn momenten waarbij een beroep gedaan wordt op de veerkracht van jeugdigen. Je hoeft problemen en uitdagingen niet uit de weg te gaan, maar je wordt sterker door ze aan te gaan en ermee om te gaan.

Wat wordt ingezet om het versterken van de veerkracht te realiseren?
Via drie programmalijnen worden acties ondernomen om veerkracht te versterken:

1. Verspreiden van gedachtegoed van het veerkrachtpact
2. Versterken van bestaande initiatieven
3. Ontwikkelen van nieuwe initiatieven

Verspreiden van gedachtegoed
Veerkracht is trainbaar en leerbaar. Professionals weten welke factoren veerkracht vergroten en maken deze toegankelijk voor jeugdigen. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van gelegenheid voor sociale ontmoeting, ruimte om te ontdekken, te onderzoeken en te experimenteren.

Versterken van bestaande initiatieven
Concrete voorbeelden van initiatieven die de veerkracht van jeugdigen aanspreken en versterken zijn:
- Jongerenwerk op middelbare scholen
- Regionale uitbreiding van Jeugd- en Gezinscoaches op middelbare scholen
- Het 100 dagen programma op Inholland Alkmaar
- Scholing van docenten en mentoren op het Horizon College in het gedachtegoed van het veerkrachtpact

Ontwikkelen van nieuwe initiatieven
De komende tijd zullen nieuwe initiatieven ontwikkeld en gedeeld worden.