Terugblik internationale conferentie INSA

  • 27 okt
  • 101
Nieuwsberichten

De internationale conferentie ‘Making waves to advance School attendance’ vond van 5 tot 7 oktober 2022 plaats in Egmond aan Zee. Meer dan 300 deelnemers uit totaal 17 landen waren aanwezig. De conferentie is georganiseerd door INSA.

Presentaties samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Naast een aantal zeer interessante keynotes en invited speakers waren er ook tientallen presentaties. Twee presentaties over de ontwikkelingen en mooie samenwerkingen binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, werden verzorgd door Irma de Wit, projectleider schoolaanwezigheid:

  • Proeftuin schoolaanwezigheid. Klik hier voor de video
  • Samen sterk voor regionaal beleid

Op 28 november is het ministerie van OCW op het samenwerkingsverband aanwezig om in gesprek te gaan over en te leren van onze aanpak.

Adviesraad Eigenwijsheid
Vanuit adviesraad Eigenwijsheid waren 5 jongeren aanwezig. Tijdens de conferentie leverden zij een actieve bijdrage aan de rondetafelgesprekken en verzorgden zij presentaties. Samen met jongerenorganisatie Jong Pit organiseerden zij een symposium. Een mooie voorbeeld van jongerenparticipatie!

Jongerenorganisatie Jong PIT
Jong PIT heeft een lessenserie ontwikkeld over schoolmissers (een ander woord voor thuiszittende leerlingen. Op Klassenboei staan lessen die eenvoudig te gebruiken zijn in de klas met als doel het willen voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. De lessenserie gaat specifiek in op de rol van de klas.

Film My journey for education
Tijdens de conferentie zijn fragmenten van de film My journey for education getoond. Deze film laat zien waarom het soms voor jongeren niet lukt om naar school te komen en wat zij vinden dat er moet veranderen. De makers van de film Merlijn Goldsack en Linde Brinkhorst waren tijdens de conferentie aanwezig en gaven input. De film heeft de publieksprijs voor beste onderwijsfilm 2022 gewonnen.

Kijktip
De TED talk van Anne Marie Albono 'How to raise kids who can overcome anxiety' is een aanrader.

Meer informatie
Neem contact op met Irma de Wit via idewit@swvnk.nl.