Aanmelden is nog mogelijk voor werksessies Compacten en verrijken voor vakdocenten (leergebieden zaakvakken en bètavakken)

  • 24 nov
  • 175
Nieuwsberichten

"Ik vond het een zeer leerzame cursus met een duidelijke meerwaarde voor AL mijn lessen.
Compacten en verrijken geeft mij een insteek richting meer gedifferentieerd werken met groepen."

Inhoud
In deze werksessies leert u hoe u in uw lessen beter kunt differentiëren, zodat leerlingen die sneller door de stof kunnen en/of meer uitdaging nodig hebben beter bediend kunnen worden. Theorie over compacten en verrijken wordt besproken en daarnaast is er ruimschoots gelegenheid tot oefenen en reflecteren. In de bijeenkomsten gaat u aan de slag met uw eigen lesmethodes.

"Fijn om met docenten te overleggen en ervaringen uit te wisselen!"

Resultaat
Na deze sessies weet u hoe u lesstof voor uw vak kunt compacten en verrijken. U heeft hier concrete ervaring mee opgedaan. U kunt beredeneerde keuzes maken en heeft overzicht over verschillende mogelijkheden. Tevens ontmoet u collega vakdocenten van andere scholen, zodat u praktisch kunt uitwisselen over uw eigen vak.

Voor wie?
Docenten van leergebied zaakvakken (bijvoorbeeld economie, aardrijkskunde en geschiedenis) en bètavakken.

Data en aanmelden
Leergebied zaakvakken
3 bijeenkomsten van 16.00 - 18.00 uur op 17, 31 januari en 27 maart 2023
Aanmelden via deze link

Leergebied bètavakken
3 bijeenkomsten van 16.00 - 18.00 uur op 23 januari, 7 februari en 11 april 2023
Aanmelden via deze link

Locatie
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5 (RegioHuis, 2e verdieping)
1823 DL Alkmaar

Interesse in andere trainingen? Klik hier voor het aanbod.