Week van Inclusief onderwijs - 6 tot en met 10 februari 2023

  • 27 jan
  • 75
Nieuwsberichten

Ook in 2023 is er weer een Week van Inclusief Onderwijs. In deze week wordt stil gestaan bij activiteiten die vanuit het platform Naar Inclusiever Onderwijs en zijn samenwerkingspartners worden uitgevoerd.

Speciale aandacht gaat uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – en naar belangrijke thema’s, praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie en leerlingenparticipatie, en bestuurlijke samenwerking van gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs.

Lees het programma, zet de sessies in je agenda en meld je aan!

In de Week van Inclusief Onderwijs (6 tot en met 10 februari 2023) ontdekt u in verschillende online sessies wat de uitdagingen en goede praktijkvoorbeelden zijn, en hoor je van alle betrokken partijen - en dus ook kinderen en jongeren zélf! - wat er nodig is om van inclusief onderwijs de norm te maken.