Versterking team consulenten passend onderwijs

  • 13 feb
  • 313
Nieuwsberichten

Recent zijn Doris op 't Veld en Debby Verkissen gestart als senior consulent passend onderwijs bij het samenwerkingsverband. In dit bericht stellen zij zich aan u voor.

Doris op 't Veld

Achtergrond
De afgelopen 8 jaar heb ik als RMC trajectbegeleider voor de regio Alkmaar gewerkt. Hierbij lag de focus op het begeleiden van jongeren (met name voortijdig schoolverlaters), naar een nieuw doel en perspectief. Daarnaast ben ik in 2021 gestart met de rol als coördinator Route Nieuwkomers waarbij de door- en uitstroom van ISK leerlingen in de regio Alkmaar centraal staat.

Drijfveren
Elk kind verdient de mooiste versie van zichzelf en de wereld om hem heen. Daar wil ik graag aan bijdragen. Daarbij zie ik de kracht in samenwerken en verbinden met het kind, de ouders, en de wereld daar omheen. Door de tijd te nemen om echt te kunnen zien en horen wat een kind nodig heeft kun je gezamenlijk, met de handen ‘ineen’, bergen verzetten.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via doptveld@swvnk.nlDebby Verkissen

Achtergrond
Binnen het onderwijs heb ik op verschillende scholen gewerkt en heb ik diverse functies vervuld waarin passend onderwijs altijd centraal heeft gestaan. Tot voor kort werkte ik bij het Horizon College (mbo) als ondersteunings-coördinator. In de jaren daarvoor ben ik werkzaam geweest binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs. Deze waardevolle ervaringen neem ik mee in mijn nieuwe baan als consulent passend onderwijs.

Drijfveren
Mijn drijfveer is om passend onderwijs voor elke jongere te realiseren en gezamenlijk op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden.

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via dverkissen@swvnk.nl