Thema-café Cultuursensitief denken en handelen op 13 april - inschrijven nog mogelijk!

  • 7 mrt
  • 38
Nieuwsberichten

Voor aanmelden, klik hier

Door cultuursensitief te denken en te handelen versterk je als professionals een veilig pedagogisch klimaat in de klas. Jongeren en ouders voelen zich beter begrepen. Welke barrières ervaren veel professionals bij het werken met een klas waarin een diversiteit is aan culturen? En wat zou iedere professional moeten weten?

Na het bijwonen van het thema-café bent u zich bewust van de botsingen/barrières waardoor het niet altijd makkelijk is om “de jongere en ouders goed te verstaan of te begrijpen”. U krijgt basisinformatie over het versterken van sociale en culturele vaardigheden ten behoeve van een gezond en veilig (pedagogisch) klimaat op school.


Voor aanmelden, klik hier