Informatie over gebruik landelijk formulier TLV-aanvragen

  • mrt 2023
  • 403
Nieuwsberichten

Hierbij informeren we u over het gebruik van het landelijk formulier TLV-aanvragen. De VO-raad en het Steunpunt Passend Onderwijs hebben informatie gedeeld over het gebruik van één landelijk formulier voor de TLV-aanvragen. Het samenwerkingsverband onderzoekt de komende maanden in hoeverre dit formulier aansluit bij haar beleid en visie. We streven ernaar u in juni 2023 te informeren over de status, de te nemen vervolgstappen en het daaraan gekoppelde tijdspad. Zolang er nog geen besluit is genomen, verloopt de TLV-procedure zoals deze bij iedereen bekend is.