Stand van zaken Jeugd- en Oudersteunpunt vo Noord-Kennemerland en aftrap op 27 maart

  • mrt 2023
  • 456
Nieuwsberichten

Hierbij informatie over de stand van zaken van het jeugd- en oudersteunpunt en de aftrap op 27 maart.

Achtergrondinformatie
De afgelopen jaren is het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland bezig geweest met de landelijke verbetermaatregelen vanuit de vanuit de evaluatie passend onderwijs. Eén van de verbetermaatregelen is dat ieder samenwerkingsverband in Nederland een jeugd- en oudersteunpunt moet inrichten.

Jeugd- en oudersteunpunt
Ieder steunpunt heeft de taak om ouders en jongeren van goede en onafhankelijke informatie te voorzien over passend onderwijs, het aanbod in de regio en de rechten en plichten van ouders en de school. Het steunpunt luistert naar ouders en jongeren en biedt steun of advies waar dat nodig is. Ook worden signalen en ervaringen verzameld, zodat het samenwerkingsverband deze inzichten vervolgens kan gebruiken om passend onderwijs in de regio te blijven verbeteren. De drie pijlers zijn: informeren – steunen - signaleren.

Stand van zaken
De afgelopen maanden zijn binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland voorbereidingen getroffen voor de opzet van het steunpunt. Zoals een praktische route voor bereikbaarheid, een communicatieroute voor bekendheid van het steunpunt. De betrokkenheid van ouders, jongeren en professionals is nodig om input te krijgen en de juiste dingen te doen. Ook wordt ingezet op een intensieve samenwerking met ppo-nk.

Routes
Door het steunpunt worden de bestaande activiteiten en dienstverlening uitgebreid. Op het gebied van informeren en steunen gebeurt nu al veel. Allereerst vangen de scholen en hun medewerkers al veel vragen en signalen van ouders en jongeren op. Ook het loket passend onderwijs van het samenwerkingsverband ontvangt regelmatig telefoontjes en mails van ouders, die direct beantwoord worden. Tijdens MDO’s geven professionals van de scholen en de consulent ook vaak aan dat zij voor ouders bereikbaar en beschikbaar zijn. Op het CLEO wordt ook direct geschakeld met ouders en jongeren.

Deze routes zijn voor ouders, jongeren en professionals in het samenwerkingsverband zeer waardevol en blijven bestaan! Het ouder- en jeugdsteunpunt wordt een rechtstreekse route voor ouders en jongeren als zij de bestaande routes niet willen gebruiken of niet kunnen vinden.

Aftrap
Vanaf maandag 27 maart 2023 is het Jeugd- en oudersteunpunt bereikbaar via:

telefoonnummer: 072 – 792 01 01

e-mail: jeugdenoudersteunpuntnk@swvnk.nl

Website
De website van het samenwerkingsverband heeft een pagina jeugd- en oudersteunpunt. Hier zijn o.a. brochures te vinden met informatie over passend onderwijs. Deze pagina wordt komende tijd aangevuld.

Netwerkgroepen
Een van de plannen is om een oudernetwerkgroep te starten voor de doorontwikkeling. Daarnaast is de wens om ook een jongeren-netwerkgroep te starten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het steunpunt.

Contact
Graag bovenstaande contactgegevens delen met ouders en jongeren met vragen op het gebied van passend onderwijs.

Ouders of jongeren die contact opnemen, worden in eerste lijn te woord gestaan door een medewerker van het steunpunt. Het steunpunt kan echter lang niet altijd zelf in actie komen en verwijst dan door naar de betrokken organisatie of professional.