Uitnodiging voor een bijeenkomst voor HB specialisten van PO en VO in Noord-Kennemerland

  • apr 2023
  • 476
Nieuwsberichten

De expertgroep HB VO en de netwerkgroep HB PO nodigt de HB specialisten van PO en VO in Noord-Kennemerland van harte uit voor de bijeenkomst 'De overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen' op:

dinsdag 9 mei in Heerhugowaard
op het Han Fortmann College
van 14.30 uur tot 17.30 uur

Aanleiding
In de samenwerkingsverbanden in onze regio - PPO-NK en VO Noord-Kennemerland – wordt vanuit een vierjarig subsidieproject stevig ingezet op het versterken van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het po en vo. Een belangrijke gezamenlijke doelstelling betreft het versterken van de samenwerking en afstemming tussen po en vo voor de doelgroep van (hoog)begaafde leerlingen. In 2022 hebben we elkaar ontmoet in een tweetal regionale bijeenkomsten. In deze bijeenkomst hebben we ervaring en kennis uitgewisseld en hebben we nader met elkaar kennisgemaakt. Met deze bijeenkomst willen wij graag hier samen een vervolg aan geven.

Programma bijeenkomst

Vanaf 14.30 uur Inloop
15.00 – 15.10 uur Welkom door Anna Lont en Fraukje Selen, projectleiders HB van het VO en PO
15.10 – 16.10 uur Keynote door Jurian van der Zwan (Landelijk Informatie-centrum Hoogbegaafdheid)
16.10 – 16.15 uur Inloop bij de tafelsessies
16.15 – 17.15 uur Tafelsessies waarbij we goede voorbeelden uit de eigen regio met elkaar delen
17.15 – 17.30 uur Centrale afsluiting


Keynote Hoogbegaafdheid – de overgang van PO naar VO door Jurian van der Zwan
Jurian van der Zwan is docent en bestuurder bij het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid. In zijn (eigen) jeugd sloeg hij 2 klassen over, maar desondanks waren goede schoolcijfers alles behalve vanzelfsprekend. In zijn onderzoek naar onderwijsinterventies en onderpresteren leverde hij belangrijke bijdragen aan het veelgebruikte interventiemodel en onderpresteermodel. Op 9 mei vervult hij zijn rol als docent en neemt hij ons mee door de wereld van hoogbegaafdheid waarbij we inzoomen op de recentste ontwikkelingen en cijfers met betrekking tot de overgang van PO naar VO bij hoogbegaafde kinderen.

Tafelsessies
Na het plenaire deel gaan we in kleine groepen uiteen en nodigen we u uit om aan te sluiten bij een van de tafel-sessies. Drie po en drie vo scholen delen hun initiatief of aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen met de aanwezigen. Tijdens de tafelsessies gaan we inhoudelijk uitwisselen over dit aanbod (waaruit bestaat het, wat werkt, welke tips kun je delen, op welke manier kan de andere sector hierop anticiperen of aansluiten?). U krijgt de mogelijkheid om bij drie verschillende scholen/tafelsessies aan te sluiten.

De po scholen die hun aanbod met jullie willen delen zijn:

  • De Trimaran is een voltijds onderwijs/zorgvoorziening met een integrale aanpak van onderwijs en zorg voor cognitief getalenteerde (HB) leerlingen die vastlopen in hun ontwikkeling of waarbij sprake is van geheel of gedeeltelijke schooluitval.
  • De Mathhieu Wiegman over inclusief aanbod voor alle leerlingen. Hoe gepersonaliseerd onderwijs het verschil maakt voor hoogbegaafde leerlingen.
  • De Zonnewijzer over de Atlasgroep (met een wisselend en projectmatig aanbod voor groep 1 t/m 8) voor de meer- en hoogbegaafde kinderen.

De vo scholen die hun aanbod willen delen met de aanwezigen zijn:

  • Han Fortmann over hun peergroup Da Vinci (mét leerlingen)
  • PCC Lyceum (mét leerlingen) over hun ervaringen met po leerlingen die bij hen reeds lessen volgen.
  • Murmellius over Intermezzo én HB begeleiding op school

Praktische informatie
Aanmelden graag via deze link