Publicatie | Van verzuim naar aanwezigheid | Steunpunt passend onderwijs

  • mei 2023
  • 337
Nieuwsberichten

Op initiatief van Steunpunt Passend Onderwijs hebben er in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO bijeenkomsten plaatsgevonden van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Tijdens deze bijeenkomsten is een start gemaakt met het verschuiven van de focus van verzuim naar aanwezigheid. De opbrengst van de ontwikkelgroep is dit compacte naslagwerk voor scholen en professionals over het begrip aanwezigheid.

Op pagina 18, 19 en pagina 23, 24 en 25 zijn bijdragen vanuit het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland te lezen: