Oproep inschrijven call | Nederlands Congres Schoolaanwezigheid | deadline 16 juni 2023

  • mei 2023
  • 328
Nieuwsberichten
GeĆÆnspireerd aan de slag!

Elke leerling heeft recht op een positieve, kwalitatief goede ervaring in het onderwijs. Schoolaanwezigheid en het kunnen deelnemen aan onderwijs zijn daarbij cruciaal. Tijdens dit eerste Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid op 16 en 17 november 2023, in het Pullman Hotel in Eindhoven, staat de aanpak van schoolaanwezigheid van wetenschap naar praktijk centraal. Gedurende twee dagen kijken we met elkaar naar wat werkt om verzuim terug te dringen en schoolaanwezigheid te bevorderen. Zodat alle leerlingen het maximale uit hun onderwijs kunnen halen. Jij kunt meehelpen om dit congres tot een succes te maken door het leveren van een bijdrage!

Het Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid is een initiatief van Ingrado, het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), het Kennis Netwerk School Aanwezigheid (KNSA), Adviesraad Eigenwijsheid, onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse, het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland en de Twentse Belofte. Tijdens dit veelzijdige event krijg je op basis van wetenschappelijk onderzoek zicht op verschillende aspecten van schoolaanwezigheid, ontvang je handvatten voor verdere ontwikkeling, leer je van concrete praktijkvoorbeelden en persoonlijke ervaringen en is er volop ruimte voor ontmoeting. Het programma is zo ingedeeld dat het voor deelnemers niet uitmaakt of ze onbekend zijn met het concept schoolaanwezigheid of dat zij er al ruime ervaring mee hebben.

Lever een bijdrage

Om dit congres tot een succes te maken hebben we jouw bijdrage nodig. Wij verwelkomen prikkelende programmabijdragen die de deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties kunnen brengen. Elk programmaonderdeel tijdens het congres duurt 90 minuten. Afhankelijk van de vorm maken wij soms combinaties van meerdere inbrengers per werkvorm. In dit bestand lees je uit welke werkvormen je kunt kiezen. Je kan een bijdrage voor het Nederlands Congres Schoolaanwezigheid via dit formulier indienen tot en met vrijdag 16 juni.

Algemene criteria voor het indienen van een bijdrage zijn:

  • Sluit met je bijdrage expliciet aan op het thema Schoolaanwezigheid.
  • Durf ook je lessons learned te delen en dat wat niet helemaal goed uitpakte.
  • Bijdragen met commerciĆ«le doelen worden niet gehonoreerd.
Praktische informatie Nederlands Congres Schoolaanwezigheid

Wanneer: 16 en 17 november 2023
Waar: Pullman Hotel Cocagne in Eindhoven
Voor wie: Professionals | Onderwijs, gemeenten en jeugdzorg
Aanmelden: Reserveer de data alvast in je agenda. Voor de zomer is de aanmeldmogelijkheid gereed.
Kosten: Deelnemers die een bijdrage leveren, betalen een gereduceerd tarief.

Diner en overnachting: Het is mogelijk om op de locatie te dineren en te overnachten. Bij de aanmelding, welke begin juni opengaat, zijn zowel het diner en overnachting te boeken.

Praktische informatie indienen bijdrage

Wanneer: Indienen tot en met 16 juni 2023
Werkvormen: Beschrijving staat in dit bestand
Bijdrageformulier: Is hier in te vullen