Ondersteuningsplan 2023-2027 ingegaan per 1 mei 2023

  • 23 mei
  • 19
Nieuwsberichten

Hierbij treft u ons nieuwe ondersteuningsplan 2023-2027 aan. Het plan is in co-creatie met verschillende kernpartners tot stand gekomen en is per 1 mei 2023 ingegaan.

Klik op de afbeelding om het ondersteuningsplan te downloaden. Het is ook te vinden op deze pagina van het netwerkplein.

Samen met onze partners bouwen we de komende 4 jaar aan inclusiever onderwijs en een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen.

Hartelijk dank voor ieders bijdrage aan de totstandkoming van het ondersteuningsplan.