Besluit (vooralsnog) geen gebruikmaking van landelijk formulier TLV-aanvragen

  • jun 2023
  • 295
Nieuwsberichten

In opvolging van het (onderstaande) bericht in maart informeren we u hierbij verder over het gebruik van het landelijk formulier TLV-aanvragen in de pilotfase. Het landelijke TLV-formulier is een uitwerking van een van de verbetermaatregelen passend onderwijs, aangekondigd door voormalig Minister Slob. De VO-raad en het Steunpunt Passend Onderwijs hebben informatie gedeeld over het gebruik van één landelijk formulier voor de TLV-aanvragen.

Vanuit het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland hebben verschillende professionals zich de afgelopen paar maanden verdiept in het gebruik van dit landelijke formulier. We hebben geconstateerd dat het huidige landelijke formulier op dit moment onvoldoende aansluit bij onze visie en werkwijze. Ons inziens draagt dit formulier niet bij aan minder administratieve lasten voor de scholen. Er is besloten om het landelijke formulier (vooralsnog) niet te gebruiken. We continueren onze huidige werkwijze, zoals deze bij iedereen bekend is. Voor de volledigheid kunnen jullie de procedure hier terugvinden.

We vertrouwen erop dat de scholen met dit bericht op tijd zijn geïnformeerd voor schooljaar 2023-2024. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen van het landelijke formulier volgen.