Nederlands Congres Schoolaanwezigheid - 16 en 17 november 2023 - informatie en inschrijving

  • jul 2023
  • 343
Nieuwsberichten

Geïnspireerd aan de slag!
Elke leerling heeft recht op een positieve, kwalitatief goede ervaring in het onderwijs.

Schoolaanwezigheid en het kunnen deelnemen aan onderwijs zijn daarbij cruciaal. Tijdens dit eerste Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid op 16 en 17 november 2023, in het Pullman Hotel in Eindhoven, staat de aanpak van schoolaanwezigheid van wetenschap naar praktijk centraal. Gedurende twee dagen kijken we vanuit verschillende disciplines met elkaar naar wat werkt om verzuim terug te dringen en schoolaanwezigheid te bevorderen, zodat alle leerlingen het maximale uit hun onderwijs kunnen halen.

Via deze link is alle informatie over het Nederlands Congres Schoolaanwezigheid te vinden. Ook voor inschrijving!

De belangstelling is groot, dus graag snel inschrijven. Delen en verspreiden van dit bericht zeer op prijs gesteld.

Het Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid is een initiatief van Ingrado, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Kennis Netwerk School Aanwezigheid (KNSA), Adviesraad Eigenwijsheid, onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse, het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland en de Twentse Belofte.