Jaarverslag 2022

  • jul 2023
  • 314
Nieuwsberichten

Hierbij bieden we u het jaarverslag van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland over het jaar 2022 aan.

In dit jaarverslag kijken we terug op hoe we, samen met de scholen/schoolbesturen en onze partners in de regio Noord-Kennemerland, gewerkt hebben aan de verdere ontwikkeling van passend onderwijs. Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben in 2022. Dit geeft mij vertrouwen voor de toekomst waarin we voor de uitdaging staan om de beweging naar inclusiever onderwijs te maken.

We danken u hartelijk voor uw bijdrage aan de resultaten waarover u leest in het jaarverslag:

Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen of opmerkingen hebben, dan zien wij die graag tegemoet via secretariaat@swvnk.nl.