Sfeerverslag themabijeenkomst Interprofessioneel samenwerken – Jeugdhulp op school – proeftuin schoolaanwezigheid op 13 juni

  • jul 2023
  • 340
Nieuwsberichten

Hierbij het sfeerverslag van de themabijeenkomst Interprofessioneel samenwerken – Jeugdhulp op school – proeftuin schoolaanwezigheid op 13 juni. In het verslag worden de inzichten gedeeld die opgetekend zijn tijdens de presentatie van Bert Wienen en de dialoogsessies.

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst en onderzoeken de komende periode hoe we kunnen bewegen tussen de verschillende niveaus van ondersteuning, hoe we kunnen inzetten op de beweging van curatief naar preventief en hoe we meer kennis en expertise kunnen delen tussen professionals

Namens projectgroep Interprofessioneel samenwerken in samenwerking met de projectgroep JOS en proeftuin schoolaanwezigheid