Versterking team consulenten passend onderwijs

  • sep 2023
  • 558
Nieuwsberichten

Recent zijn Sanne Bijl en Jacqueline Molenaar gestart als senior consulent passend onderwijs bij het samenwerkingsverband. In dit bericht stellen zij zich aan u voor.

Sanne Bijl

Achtergrond
Het afgelopen half jaar heb ik gewerkt als preventie consulent jeugd binnen de BUCH gemeente. Daarvoor heb ik 12 jaar lang gewerkt bij het Horizon College in de functies van verzuimcoördinator, loopbaanadviseur en zorgcoördinator.

Drijfveer
Mijn drijfveer is om ervoor te zorgen dat ieder kind op de juiste plek terecht komt binnen onze maatschappij. Wat voelt voor hen goed, waar wordt een kind blij en gelukkig van en wat heeft een kind nodig om te kunnen groeien tot een sterk kind met een mooie toekomst. Dit kan een kind niet altijd alleen, daar heeft het ondersteuning voor nodig van mensen om hen heen en daar hoop ik een bijdrage aan te kunnen leveren.

Contactgegevens
Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten en samen met u te werken. U kunt mij bereiken via sbijl@swvnk.nl

Jacqueline Molenaar

Achtergrond
De afgelopen 35 jaar heb ik ervaring opgedaan binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo, in diverse rollen: docent, intern begeleider, decaan, opleider in de school, zorgcoördinator, bovenschools adviseur onderwijs & kwaliteit, projectleider LOB, adviseur subsidie basisvaardigheden/taal- en rekenbeleid en leidinggevend ondersteuningscoördinator. In deze laatste en meest actuele functie stond naast bepaalde interne thema’s en passend, effectief en efficiënt onderwijs en onderwijsondersteuning het zicht op en toewerken naar steeds inclusiever onderwijs centraal.

Drijfveer
Elk jongere verdient een betekenisvol en zinvol onderwijs-/ontwikkelaanbod aansluitend bij zijn/haar/hun eigen talent, leermogelijkheden en onderwijsbehoefte en gekoppeld aan diens leer-/ontwikkelingsvragen met te allen tijde in het achterhoofd: doen we het goede en doen we het goede op de goede manier?

Contactgegevens
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en met u samen te werken. U kunt mij bereiken via jmolenaar@swvnk.nl