Nóg wijzer met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  • sep 2023
  • 255
Nieuwsberichten

Het is al tien jaar geleden dat de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking trad. Toch blijkt dat de toepassing van de meldcode nog weleens lastig is

In deze Augeo special staan tips en ervaringen uit de praktijk die daarbij kunnen helpen.

Bron: Augeo foundation