Terugblik Kennisdeling Jongeren Overleg Team (JOT) Noord-Kennemerland - 'Van kwetsbaar naar kansrijk'

  • okt 2023
  • 352
Nieuwsberichten

De 7e editie van de Kennisdeling Jongeren Overleg Team (JOT) Noord-Kennemerland - 'Van kwetsbaar naar kansrijk' vond plaats op 10 oktober bij Dijk en Waard College.
Mieke Pelger (ECA) opende de bijeenkomst

Het JOT is een netwerkorganisatie waarin praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO entree (alle vertegenwoordigd in het ECA van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennmerland), UWV, Werkgeversservicepunt, Doorstroompunt, Jongerenpunt Check-In, Zaffier en SROI, en ook de GGZ elkaar 6 keer per jaar ontmoeten. Tijdens de bijeenkomsten worden actualiteiten vanuit de verschillende organisaties gedeeld, vindt casuïstiek plaats en op thema worden organisaties uitgenodigd. Deze kennis wordt breder in een jaarlijkse Kennisdeling gedeeld. Tijdens de Kennisdeling op 10 oktober waren ruim 90 collega’s vanuit de verschillende organisaties aanwezig.

Het plenaire deel bestond uit:
- toelichting Route Arbeid+;
- presentatie van het nieuwe logo van het Doorstroompunt;
- toelichting Jongerenpunt Check-In als onderdeel van Zaffier;
- presentatie van GGZ over de verandering van medisch model werken (DSM 5) naar herstel gericht werken.

Na het plenaire deel woonden de aanwezigen 3 verschillende informatiesessies bij, over de verschillende uitstroomroutes van de leerlingen vanuit pro-vso en Entree/MBO 2:
• indicaties, dagbestedingsplekken, beschut werk en simpel switchen
• arbeid/Route Arbeid, subsidies en regelingen, job coaching
• onderwijs LOB, Entree, MBO niveau 2
• praktijkleren: Wat is het? Welke vorm?

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde middag met waardevolle bijdragen en enthousiaste deelname, ook vanuit de leerlingen van Dijk en Waard College.