Benoeming nieuwe directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland per 1 november 2023

  • okt 2023
  • 400
Nieuwsberichten

Namens de remuneratiecommissie van de Algemene Ledenvergadering van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland informeren we u dat met ingang van 1 november 2023 Barbara Gubbels benoemd wordt als de nieuwe directeur-bestuurder, in opvolging van Gijs van de Beek.

Barbara is al vele jaren werkzaam in verschillende soorten onderwijs en kent het veld waarin zij nu komt te werken goed. In de komende tijd maakt zij graag kennis om zich snel deel van de regio te gaan voelen.

Wij kijken uit naar de samenwerking en hebben het volle vertrouwen dat we met elkaar verder invulling gaan geven aan sterke kinderen, stevige toekomst.