Aanmelden voor de MAZL-workshop 'Ziekteverzuim bespreekbaar maken' is mogelijk!

  • 13 mrt
  • 155
Nieuwsberichten

Duur van de workshop: 1 dagdeel (4 uur)

Voor aanmelden, neem contact op met Anne Visser via anvisser@ggdhn.nl of 06 - 51 428 804.

Het is een incompany training.
Groepsgrootte van minimaal 5 tot 12 deelnemers.

MAZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’
Een ziekteverzuimgesprek voeren is niet altijd makkelijk. Soms tref je een leerling die weinig loslaat, een nonchalante houding heeft of rebelleert of een ouder die argwanend is, zich aangevallen of machteloos voelt. Aangezien jij het eerste contact hebt met de (ouders van de) ziek gemelde leerling.

In de MAZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ krijg jij doeltreffende handvatten en wordt er ervaringsgericht geoefend om op een authentieke en effectieve manier een gesprek met een ziekgemelde leerling en/of diens ouders te kunnen voeren.

Inhoud van de training

o Welkom, korte kennismaking, introductie programma
o Doel van MAZL + het stappenplan
o Dialoog met deelnemers over ziekteverzuim
o Inzicht- en gesprekstool: de interpretatieladder
o Oefenen met open vragen
o Oefenen in actief luisteren: LSD Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
o Casuïstiek inventariseren: Kan een gesprek zijn die al heeft plaatsgevonden en waarvan men niet tevreden was over het resultaat of een nog te houden gesprek waar men tegenop ziet of met specifiek lastig gedrag van ouder en of
leerling
o Praktijksituaties oefenen met acteur/trainer

Voorbeelden van lastig gedrag voor mentoren kunnen zijn:
∙ De ontkennende leerling (iedereen is toch wel een keertje ziek)
∙ De spraakwaterval waar je moeilijk tussen komt
∙ Sociaal wenselijk gedrag van leerling (ja zeggen, nee doen)
∙ De vijandige ouder (“Dus u vindt dat ik het niet goed doe als ouder?”)
∙ De gemakzuchtige ouder (“Ach, hij heeft toch goede cijfers?”)
∙ De pedagogische machteloze ouder (“Ik heb het gezegd, maar hij luistert niet.”)
∙ De ouder die de hand boven het hoofd van de leerling houdt
∙ De gesloten leerling, die niet veel los laat

Het resultaat van de training

  • Aan het einde van de workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’:
  • weet de mentor dat het doel is om vroegtijdig belangstelling te tonen voor de ziekgemelde leerling en er achter te komen wat de ondersteuningsbehoefte is
  • weet de mentor/zorgbegeleider hoe hij/zij de leerling door kan verwijzen naar de jeugdarts
  • heeft de mentor/zorgbegeleider geoefend met handvatten voor het voeren van een
  • effectief ziekteverzuimgesprek