Ambitietafel 20 juni - '10 tot 14' onderwijs; informatie en aanmelding

  • mei 2019
  • 1340
Nieuwsberichten

Ook in Alkmaar en omgeving heeft het thema de afgelopen periode veel aandacht gekregen. Op tal van plekken is en worden aan- pakken en oplossingen bedacht om de overstap van kinderen naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Welke inzichten levert dit op? Missen we nog belangrijke aspecten?

Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek tijdens de ambitietafel ’10 tot 14’ onderwijs op donderdag 20 juni van 14.45 tot 17.15 uur. Locatie: Koel 310, Koelmalaan 310 in Alkmaar.

De middag wordt ingeleid en begeleid door Lenie van Lieverloo, landelijk expert op het gebied van 10 tot 14 onderwijs en ‘tiener- scholen’. Tijdens de middag presenteren de bedenkers (en uitvoerders) van uiteenlopende ’10 tot 14’-trajecten in Alkmaar en omgeving, hun aanpak. Met hen en met elkaar staan we stil bij de vraag welke oplossingen effectief zijn, welke zaken (nog) meer aandacht moeten krijgen en welke inzichten we kunnen meenemen om in onze eigen dagelijkse praktijk, de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs nog beter en soepeler te laten verlopen.

Voor wie?
Voor iedereen die werkt met leerlingen die de overgang maken van het basis- naar het voortgezet onderwijs.

Ben je leerkracht in het basisonderwijs, docent in het voortgezet onderwijs of schoolleider, dan kun je hier niet ontbreken! Schrijf je snel in (hieronder) en laat je stem horen tijdens de ambitietafel!

Aanmelden