Een succesvolle overstap naar het mbo

  • jun 2019
  • 1439
Nieuwsberichten

Vol enthousiasme zijn medewerkers van het Clusius College, Van der Meij College, Johannes Bosco College, PCC Oosterhout en De Viaan onlangs gestart met het project transfercoaches. Door dit project willen we bereiken dat leerlingen met wat extra hulp goed aankomen op hun nieuwe mbo opleiding. Het betreft de mbo opleidingen van niveau 2 tot en met 4. We werken hierin samen met de regio West-Friesland. We zorgen zo samen voor een prettige start.

Voor wie?
60 leerlingen in deze twee regio’s krijgen deze ondersteuning in de laatste periode van hun vo tijd tot en met hun eerste periode op het mbo. Vaak gaat het om leerlingen die wat extra hulp krijgen omdat hun eigen netwerk deze hulp onvoldoende kan bieden en zij het zelfstandig minder goed redden. Zij vinden de overstap spannend en voor hen is het ingewikkeld om alles zelf te plannen en te organiseren. Daarbij vinden deze leerlingen het lastig om hulp te vragen of worden ze teveel overspoeld door alle nieuwe informatie.

Door wie?
De professionals/coaches van de vo school begeleiden deze leerlingen, ook tijdens de eerste periode in de mbo school. Vaak gaat het om de trajectbegeleider, ondersteuningscoördinator, decaan of mentor.

Er nemen drie locaties van het Horizon College deel; Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn. Het Clusius College Hoorn neemt ook deel aan dit project. Op elke locatie is een vast aanspreekpunt voor de transfercoaches.

Eerste terugkoppeling
Op 27 mei vond de eerste uitwisseling tussen alle professionals plaats. Enthousiast werd er gereageerd op het project en de activiteiten. De coaches geven aan dat ze de afgelopen maanden studenten ondersteund hebben bij de inschrijving, intake, studiekeuze en het bespreken van de brieven en e-mails. De komende periode staat in het teken van de regelzaken zoals boeken en ov. Ook dat de ouders van deze studenten geven aan dat ze het prettig vinden dat er een vertrouwd persoon betrokken blijft bij hun jongere. Een mooi resultaat!

In de eerste periode van de start van de nieuwe opleiding blijven de coaches bereikbaar voor de jongeren en zorgen zij voor een goede kennismaking met de mentor en de klas. Tot de kerstvakantie blijven zij in beeld, zodat een goede en warme overdracht plaatsvindt.

Meer informatie
Projectleider van het project is Viola Vlietstra. Zij is de projectleider voor beide regio’s. Contactpersoon van het samenwerkingsverband in Noord Kennemerland is Mirjam Kinneging.
Voor vragen: mkinneging@swvnk.nl.