Start met de Transformatieve School op 3 vo scholen

  • jul 2019
  • 1711
Nieuwsberichten

Drie scholen, De Viaan, het Van der Meij College en het Jan Arentsz starten in september op hun school met het programma de Transformatieve School.

Socioloog Iliass El Hadioui, onderzoeker en docent, heeft directies en teamleiders van verschillende vo scholen in onze regio geïnspireerd en meegenomen in de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. Anders gezegd; “straatcultuur die in toenemende mate de schoolcultuur binnendringt”. Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? Iliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School, waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school.

In de eerste helft van 2019 hebben drie goed bezochte masterclasses ‘de Transformatieve School’ plaatsgevonden. Hierin stond het leren van en met elkaar centraal. Onderzoek, theorie en de eigen praktijk werden verbonden. Drie scholen hebben opdrachten en onderzoeken in de eigen school na iedere masterclass uitgevoerd.


Directeuren Maud Croes, Jan Willem Heemstra en Eric van den Berg zijn geïnspireerd geraakt door de theoretische onderbouwing, het onderzoek en de interventies die de basis vormen van het programma.

Na de zomervakantie wordt een leergemeenschap gestart waarin directeuren en teamleiders van en met elkaar leren: De schoolleider in de Transformatieve School.