Route Nieuwkomers

  • nov 2020
  • 636
Nieuwsberichten

Dit jaar is in het project Route Nieuwkomers gewerkt aan doorlopende 'routes' (leerlijnen) voor nieuwkomende leerlingen in taalklassen naar vervolgonderwijs (of arbeid).

Het project Route Nieuwkomers wordt gefinancierd vanuit VSV en heeft als doel om het talent van elke nieuwkomende leerling maximaal te benutten, zodat zij een (zoveel als mogelijk) zelfstandig bestaan op kunnen bouwen in Nederland.

Eén van de resultaten van dit project zijn de roadmaps, die de routes inzichtelijk maken en laten zien welke afspraken in de regio Noord Kennemerland zijn gemaakt voor de doorstroom van deze doelgroep.

Voor meer informatie en de roadmaps klik hier.