Professionaliseringsaanbod (hoog)begaafdheid - werksessies Compacten en Verrijken voor vakdocenten

  • 16 dec
  • 141
Nieuwsberichten

Aanleiding
Op alle scholen in samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland wordt gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen met begaafdheidskenmerken; leerlingen met diepgaand begrips- en denkvermogen. Voor deze leerlingen is regulier leeraanbod niet altijd passend, bijvoorbeeld doordat leerstappen te klein zijn, het voor hen teveel oefening en/of herhaling bevat of te weinig een beroep doet op hogere denkvaardigheden. Dit kan leiden tot demotivatie en onderpresteren.

Vanuit het project (hoog)begaafdheid zijn in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met veel scholen. Er wordt aangegeven dat docenten steeds meer kennis hebben over de eigenschappen en behoeften van (hoog)begaafde leerlingen, maar nog onvoldoende weten hoe ze hun onderwijs kunnen aanpassen voor deze doelgroep leerlingen.

Aanbod
Hieruit is het idee ontstaan om praktische werksessies voor vakdocenten te organiseren, waarin zij leren hoe ze in hun onderwijs beter kunnen differentiëren, zodat leerlingen die sneller door de stof kunnen en/of meer uitdaging nodig hebben, beter bediend kunnen worden. Een belangrijk nevendoel van deze werksessies is dat vakdocenten van verschillende scholen samenkomen en zo van en met elkaar leren.

We bieden de werksessies aan voor drie leergebieden:

  • Talen
  • bètavakken
  • zaakvakken

Voor elk leergebied worden 3 bijeenkomsten/werksessies van 2 uur georganiseerd voor maximaal 20 deelnemers.

Bijeenkomst 1: Compacten

Tijdens bijeenkomst 1 zal eerst enige theorie besproken worden: wat is compacten? Waarom is het nodig? Hoe doe je het? Hierbij staan we ook stil bij de verschillende behoeftes van leerlingen en dus bij het onderwerp differentiatie. Vervolgens gaan docenten aan het werk met hun eigen lesmethode. Ze passen de theorie toe door een stuk lesmateriaal te compacten en/of bekijken hun gecompacte programma kritisch en verbeteren het. We bespreken de keuzes die de docenten gemaakt hebben. Tot slot geven we nog een aantal aandachtspunten mee met betrekking tot dit onderwerp.

Data en tijden bijeenkomst 1:
Leergebied Talen 16 februari 2022
Leergebied Zaakvakken 28 februari 2022
Leergebied bèta 1 maart 2022

De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

Bijeenkomst 2: Verrijken
Tijdens bijeenkomst 2 worden nut en noodzaak van verrijking besproken. Docenten krijgen inzicht in de criteria waaraan goed verrijkingsmateriaal voldoet. Docenten krijgen daarnaast zicht op de metacognitieve en denkvaardigheden die leerlingen kunnen ontwikkelen door het werken aan verrijkingsopdrachten. Vervolgens maken docenten een start met het ontwikkelen van verrijkingsopdrachten en/of beoordelen van verrijkingsopdrachten.

Data en tijden bijeenkomst 2:
Leergebied Talen 14 maart 2022
Leergebied Zaakvakken 4 april 2022
Leergebied bèta 7 april 2022

De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

Bijeenkomst 3: Reflectie
Bijeenkomst 3 vindt een aantal maanden later plaats. De docenten hebben gewerkt met hun gecompacte programma's en met hun verrijkingsmateriaal. Tijdens deze bijeenkomst wisselen we ervaringen uit, bespreken we vragen naar aanleiding van de ervaringen en krijgen docenten advies voor het vervolg. Tot slot kijken we terug op de leerdoelen van de docenten. Zijn deze behaald? Welke leervragen liggen er nog? Hoe kijken de docenten terug op de werksessies?

Data en tijden bijeenkomst 3:
Leergebied Talen 18 mei 2022
Leergebied Zaakvakken 23 mei 2022
Leergebied bèta 30 mei 2022

De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

LET OP: De werksessies willen wij live organiseren! Ofwel op kantoor van het samenwerkingsverband in Alkmaar, ofwel op één van de scholen. Mochten de coronamaatregelen dit te zijner tijd niet toestaan, worden de bijeenkomsten uitgesteld (en vinden dus niet online plaats).

Deze werksessies worden verzorgd door Lineke van Tricht van Bureau Talent samen met Anna Lont-Zuidema, coördinator (hoog)begaafdheid swv vo Noord-Kennemerland.

Belangrijk m.b.t. aanmelding:

  • Bespreek wie van je school en sectie deelneemt. Wij vinden het belangrijk dat opgedane kennis en vaardigheid optimaal wordt gedeeld en geborgd binnen de eigen school. Het verdient de voorkeur om per leergebied 2 docenten per school te laten deelnemen;
  • Wij verwachten van docenten dat zij al kennis hebben van (hoog)begaafdheid. In deze werksessies maken we een praktische vervolgstap: het ontwikkelen en/of bijstellen van programma’s op maat en uitdagend verrijkingsmateriaal;
  • Studiebelasting: naast het bijwonen van de 3 bijeenkomsten zullen deelnemers 6 à 10 uur nodig hebben voor het lezen van literatuur en uitvoeren van opdrachten. De totale studiebelasting bedraagt dus 12-16 uur.

Aanmelden
Aanmelden voor bijeenkomsten leergebied talen (16 februari, 14 maart, 18 mei). De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor bijeenkomsten leergebied zaakvakken (28 februari, 4 april, 23 mei). De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor bijeenkomsten leergebied bèta (1 maart, 7 april, 30 mei). De sessies zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

Vragen
Voor verdere vragen over dit aanbod, neem contact op met coördinator (hoog)begaafdheid swv vo Noord-Kennemerland Anna Lont-Zuidema via alont@swvnk.nl.

Download informatie

Link naar pagina (Hoog)begaafde jongeren