Wijziging aanmelding praktijkroute vmbo (PCC) - deadline aanmelding 15 februari 2023

  • 14 dec
  • 111
Nieuwsberichten

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 is de aanmelding voor de praktijkroute gewijzigd.

De belangrijkste wijziging t.o.v. het vorige schooljaren is dat leerlingen zich nu rechtstreeks aanmelden bij PCC Oosterhout. Vervolgens dient PCC een TVIA in bij het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Zo houdt PCC regie, zicht en inzicht over de aanmeldingen. In de coronaperiode is deze aanmeldprocedure met succes getest en nu definitief ingevoerd.

De deadline voor aanmelding voor de praktijkroute vmbo is 15 februari 2023.

Klik hier voor de toeleidingsprocedure praktijkroute vmbo, vanaf schooljaar 2022-2023.

Klik hier voor informatie over de praktijkroute.